Cviky na BOSU

Nášlap jednou nohou

Výpad s přední nohou na BOSU

Výpad se zadní nohou na BOSU

Plank

Core

Posílení břišních svalů

Cviky k posílení kolen a stehen

Výpady na místě

Předklony na jedné noze

Předklony do tří směrů

Překračování odporové gumy

Překračování odporové gumy s balonem

Nášlap na BOSU

Cviky k posílení středu těla na Flowinu

Horolezec

Plank

Slide

Slide do stran

Obouruční slide

Slide a protažení

Cviky s gymnastickým míčem a BOSU

Tříměsíční pozice na zádech

Tříměsíční pozice na zádech - brouk

Posílení středu těla

Posílení přímého svalu břišního

Protažení / uvolnění páteře

Posílení středu těla

Stabilizace a posílení ramene s kettlebellem a činkou

Stabilizace ramene s kettlebellem I

Stabilizace ramene s kettlebellem II

Stabilizace ramene s kettlebellem III

Posílení zadního svalu ramene

Posílení zadního svalu ramene + CORE

Posílení středního svalu ramene

Cviky na kyčelní kloub a hýždě

Brouk na boku

Otevírání - klasická forma

Otevírání - obrácená forma

Unožování - základní varianta

Unožování vpřed a vzad

Unožování s dotykem špičky do strany

Cviky s aquabagem

Posílení středu těla

Švih do stran

Podřep a švih s přetočením rukou

Posílení prsních svalů + středu těla

Náklony a posílení středu těla

Pullover a střed těla

Uvolnění pomocí rolleru

Uvolnění přední strany stehen

Uvolnění zadní strany stehen

Uvolnění lýtka

Uvolnění hýždí

Uvolnění horní části zad

Uvolnění krku

Cviky s kettlebellem

Posílení středu těla a koordinace

Posílení nohou a ramen

Posílení středu těla, nohou a paží

Posílení zádových svalů

Posílení ramene a středu těla

Posílení ramene a středu těla